Posts Published byМАРИЯ АФА ДОЙНОВА

Свободните радикали и последсвтията от тях

СВОБОДНИ РАДИКАЛИ• Съединения без 1 електрон, силно окислително действие заради стремежа сида си запълнят липсата чрез взимане на електрон от молекули те на клетките.Този процес разрушава стените на клетките и те се заразяват от бактерии,вируси…

Чети повече